Hvis din bolig er særlig stor, får du mest tryghed ved at anbringe flere målere end tre.

Hvis dit hus er i flere etager, skal du anbringe målere på hver etage. Vælg de rum hvor i opholder jer mest. Hvis du har hobbyrum, kontor eller legerum i kælderen, sådan at i ofte opholder jer i kælderen, må du ikke springe den over.

Radon-niveauet er tit højest i kælderen. Så lad være med at spare en måler eller to ekstra, når du skal teste. Du får kun fuld tryghed hvis du måler der hvor du og din familie bruger meget tid.

Husk altid at hver målers placering skal kendes for at kunne få gavn af testresultatet efter analysen i laboratoriet. Du skal derfor notere hver målers nummer og hvor den er placeret.

Share this Page