Gå helst i gang så snart du har modtaget radonmålerne. Er du nødt til at vente nogen tid, så lad være med at klippe posen op. Gem den i fryseren, til du har tid til at sætte detektorerne op. De skal op de steder hvor i bruger mest tid. Glem ikke legerum, hobbyrum eller andet i kælderen, hvor det tit opholder sig børn eller voksne.

Målerne må ikke flyttes i den tid testen finder sted. Målerne skal anbringes mindst en meter over gulvet og væk fra yderdøre, vinduer, sollys, radiatorer, brændeovne, ventilationsriste, sollys, radio, TV og mobiler – alt det kan forstyrre målingen.

Sammen med målerne får du en tydelig vejledning om hvor du bedst anbringer dem. Du skal notere hver målers nummer og hvor den er placeret, så du kan få fuld gavn af testresultatet efter analysen i laboratoriet .

Share this Page