FORTRYDELSESFORMULAR

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

RadonTryghed

Hansen-Aarslevs Vej 7

8220 Brabrand

Email: besked@radontryghed.dk

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

– Bestilt den ______________________________________________________

– Ordrenummer ______________________________________________________

– Bestilt af (navn) ______________________________________________________

– Bestillers adresse ______________________________________________________

– Bestillers underskrift ______________________________________________________