Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv luftart. Den findes overalt, men kan hverken ses, smages eller lugtes. Radon er kun et problem, hvis er for meget af den i din bolig.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har 350.000 boliger i Danmark for højt radon-niveau – og radon i boliger er medvirkende årsag til ca. 300 nye tilfælde af lungekræft hvert år.

Nogle steder i landet er risikoen for højt radon-niveau større end andre – se et kort her.

Men husk: Kun gennem en test kan du få vished på om der er for meget radon i din bolig – uanset om du bør i høj- eller lav risikozoner.

Du kan finde dybere, dokumenteret viden om radon i boliger her.

Share this Page